Korson Palloseura
KOPSE
Korson Palloseura ry
Nurmikko ja pallo

Tavitie 1
01450 Vantaa
toimisto@kopse.org
Y-tunnus: 0516309-5

Esittely

Mikä on KOPSE?

Tavoitteet

P02 PÄRNU SUMMER CUP ’13 26-29.6.2013.

Korson Palloseura ry (KOPSE) on itäisellä Vantaalla toimiva jalka­palloiluun erikoistunut urheilu­seura. KOPSEn toiminta kattaa kaikki ikä­luokat alle koulu­ikäisistä edustus­pelaajiin. Vuoden 2017 alussa seurassa on noin 750 rekisteröityä pelaajaa.

KOPSE:n toiminnan tavoitteena on tarjota toimi­alueensa lapsille ja nuorille, niin tytöille kuin pojillekin, mahdollisuus moni­puoliseen ja sosi­aaliseen urheilu­harrastukseen jalka­pallon parissa.

Stadi Cup 2011

Seurassa huomioidaan myös pelaajan yksi­löllisyys tarjoa­malla jokai­selle hänen taito­tasoaan ja moti­vaatiotaan tukeva joukkue. Lasten vanhemmille ja huolta­jille annetaan tilaisuus osallistua seuran toimintaan oman joukkueen väli­tyksellä tai kannatus­jäsenenä.

Toimintalinja

Seuran toimintaa ohjaa KOPSEn linja, joka sisältää joukkue­toiminta­linjauksen eli ohjeet joukkueiden toiminnalle ja valmennus­linjauksen, joka ohjaa valmentajien toimintaa yhden­mukaistaen seuran lasten ja nuorten valmennusta.

Järjestötoiminta

Korson Palloseura toimii jalkapallon keskus­järjestön Suomen Pallo­liitto ry:n Uudenmaan piirin alaisuudessa. Suomen Pallo­liitto huolehtii jalka­pallon valta­kunnallisesta kilpailu­toiminnasta, lajin kehittämisestä ja kouluttaa seuroihin valmentajia ja muita toimi­henkilöitä.

Suomen Palloliiton toiminta on jaettu 12 piiriin. Uuden­maan piiri on perustettu vuonna 1970 ja se on piireistä suurin. Uuden­maan piirissä pelataan jalka­palloa laajalla alueella aina Hangosta Hyvinkään kautta Lahteen ja Loviisaan.

Tule mukaan – ota yhteyttä!

Mitä pelaaminen maksaa?

Seuran jäsenmaksu

Seuran jäsen­maksuilla kate­taan seuran toiminnan pyörit­tämisestä aiheutuvia kuluja. Lue lisää jäsen- ja muista maksuista Maksut sivulta.

Pelilisenssi ja vakuutus

Sarja­pelejä varten pelaaja tarvitsee pakollisen lisenssin ja pelaaja­vakuutuksen, joka sisältyy Suomen Pallo­liiton kautta tilattavaan lasten tai nuorten peli­passiin tai kortteli­passiin sekä aikuisten peli­passiin.

Lisätietoja lisensseistä ja vakuutuksista saat seuran toimistosta, joukkueen­johtajalta ja Suomen Pallo­liiton Pelipassit ja vakuutukset sivulta.

Palkinto!

Harkkamaksu

Joukkueelle itselleen jäävät oman joukkueen toiminnan kustan­nukset, kuten esim. harjoitus­vuorot, turnaus­maksut, peli­matkat, varuste­kustan­nukset (silloin kun niitä ei tarjota seuran puolesta), pelin­ohjaaja- ja tuomari­palkkiot yms.

Joukkue voi hankkia rahaa mm. erilaisin tempauksin, keräyksin ja myynnein tai kerää­mällä omaa toiminta­maksua.

Lisätietoa erilaisista maksuista ja niiden käyttö­tarkoi­tuksista seuran ja joukkueiden toiminnan yllä­pitämi­seksi löytyy Maksut sivulta.

© 2018 Korson Palloseura ry — 16.09.2018 17:38 (fi)